СЕСИЕН ОБЕКТИВ 04.12.12
Дата: Tuesday, December 04 @ 10:01:07 UTC
Topic: Обектив


ПАВИЛИОН Областният управител върна решението, с което съветниците отказаха поставяне на павилион за закуски в двора на училището в Света Петка. При новото гласуване мнозинството разреши поставянето на павилион от 20 кв.м., ДПС и БСП бяха против.АВТОМОБИЛ Увеличена бе сумата за закупуване на специализиран автомобил за превоз със средства на Дневния център за възрастни хора с увреждания. Одобрената сума скочи от 55 000 на 79 000 лева.

СРЕДСТВА Съветниците гласуваха промени в Програмата за капиталови разходи и в бюджета. ОДЗ “Слънчице” ще получи 3300 лева за бойлери, а Историческия музей ще може да разполага със събраните 5000 лева от входни такси.

РОМИ Общинският съвет прие План за интегриране на ромите в община Велинград за периода 2012 - 2013 година. Планът е обсъден с Обществения съвет за взаимодействие, помощ и осъществяване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане.

ДРУЖЕСТВА Разгледани бяха правните анализи на три дружества с общинско участие - “Атлетик” АД, “Паркинги и гаражи” ООД и “Свежина” ООД. Общинският съвет гласува действия за защита интересите на общината във всяко от дружествата.

ВОДОПРОВОДИ Местният парламент даде съгласие за прокопаване на водопроводи за топла минерална вода на няколко дружества: “СБР-НК” ЕОАД - София за балнеолечебница “Сярна баня”, “ПРО” ЕАД - София за баленохотел “Велинград”, “КИК” ЕООД - Велинград за т.нар. Попска вила и “Елена 4” за хотел “Хевън”.

РЕГУЛАЦИЯ С 24 гласа “за” съветниците дадоха съгласие по проект за частично изменение на план за регулация по молба на Тодор Митев от София, включително за преобразуване на част от имота от публична в частна общинска собственост. По-късно по сходен казус в Сърница не бяха събрани нужните 20 гласа, след като от ДПС обявиха, че ако се направи изключение на един, всички наематели на павилиони в центъра на града ще поискат петната да се преобразуват от ПОС в ЧОС и да ги закупят.

МРЕЖИ Ободрени бяха план-схемите за подземна кабелна мрежа на три фирми: “Телекабел” АД, “Родопи БГ Нет” ООД и “Булсатком” АД. Съветниците настояха в договорите общината да впише не само суми за гаранция, но и гаранционен срок за качеството на извършеното прокопаване и възстановяване на настилките.

НАРЕДБИ След сериозна работа в комисиите Общинският съвет прие три нови наредби, съобразени с последните законови промени: Наредба за общинския бюджет, за жилищните нужди и настаняване на граждани в общински жилища и за търговските дружества с общинско участие.

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7860