Задълженията на общинската болница стигнаха 1.2 милиона
Дата: Tuesday, December 04 @ 10:15:46 UTC
Topic:


Общинският съвет разгледа отчет за финансовото състояние на общинската болница “МБАЛ Велинград” към 30 септември 2012 г. Отчетът бе представен от врид контрольора на болницата Илиана Пачалова-Димова, която на базата на финансовия анализ прави извод, че ръководството на “МБАЛ-Велинград” не менажира правилно търговското дружество и не се справя с неговото управление.


Във финансовия отчет се посочва, че медицинската дейност е с почти еднакъв обем в сравнение с последните няколко години. Основна част от вземанията на болницата са от Здравната каса - 324 155 лева, а частното дружество “Вели Медикус” ЕООД дължи на болницата 26 269 лева за наеми, които още не са издължени. Задълженията на “МБАЛ Велинград” са достигнали 1 195 817 лева, като са се увеличили с 40 880 лева спрямо предишния отчетен период към 30 юни 2012 г. Основната част от задълженията са към доставчици и голяма част от тях са дългосрочни, което крие опасност от бъдещи събедни искове към болницата. За периода дружеството е реализирало счетоводна загуба в размер на 67 167 лева. Като тревожна тенденция контрольорът сочи, че през последните месеци се наблюдава увеличение в разходите за заплати и във всички останали разходи.
Повечето от съветниците изразиха тревога, че задълженията на болницата растат. “Нещата се влошават и отговорността е на целия Общински съвет, защото не си стопанисваме имуществото”, заяви председателят на местния парламент Дияна Кехайова. Тя припомни, че в началото на годината бе сформирана комисия от съветници, която трябваше да направи анализ на състоянието на “МБАЛ-Велинград”. До момента обаче няма резултат от работата на тази комисия и затова Д. Кехайова обяви, че ще изиска от нейния председател Сергей Кичиков от ДПС в писмен вид да представи решение от заседанието на комисията.
Материалите от сесията подготви Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7866