Община Ракитово спечели дело срещу адвокат
Дата: Thursday, January 03 @ 18:41:23 UTC
Topic:


Община Ракитово спечели на ниво Окръжен съд делото срещу адвокатско дружество “Бельов и Стоименов”. Адвокат Лука Бельов претендираше за 59 328 лева по договор за абонаментно юридическо обслужване, подписан с общината на 28 октомври 2011 г. - точно в разгара на кандидат-кметската кампания.


Съдът отхвърля иска, тъй като въпросният договор противоречи на Закона за обществените поръчки и заобикаля правилата за спазване на бъджетната дисциплина. Към момента на неговото сключване не е имало обществена необходимост от подписване на такъв договор, тъй като общината е имала действащ договор със същия адвокат Лука Бельов от 9 юли 2010 г. с продължителност 18 месеца. Общината не е разполагала и със средствата от 50 000 лева за финансово обезпечаване на допълнителния договор. Други нарушения са, че договорът не е постъпил в деловодството, няма регистриран номер, липсва подпис на главния счетоводител и печат на общината. Според съда в случая има противоречие с добрите нрави, като с позволени средства се постига забранен от закона резултат.
Адвокатското дружество е осъдено за заплати на община Ракитово 1862 лева за съдебни разноски. Спорът може да продължи в Апелативния съд в Пловдив.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7931