Отново висока оценка за Районния съд
Дата: Thursday, January 03 @ 19:00:13 UTC
Topic:


На брифинг в една от заседателните зали на Районен съд - Велинград в края на 2012 г. бе финализирана втората фаза от проекта “Правосъдие близо до хората”, свързан с гражданско наблюдение върху работата на 6 съдилища в Южна България: Пловдив, Пазарджик, Асеновград, Велинград, Карлово и Пещера.


Координаторът на Центъра на НПО в Разград хаджи Георги Милков връчи аналитичния доклад от гражданското наблюдение на председателя на РС - Велинград Веселин Петричев и запозна присъстващите с резултатите от проверката. Една от целите на проекта е да подобри отчетността, прозрачността и етикета в съдебната система в България чрез механизъм за успешно гражданско наблюдение на съда на национално ниво. В тази връзка бе изтъкнат безспорният факт за отлично поддържания сайт на Велинградския районен съд, където се публикува редовно актуална информация. Като облекчение за граждането бе отчетена и още една придобивка, каквато има. Вече работи ПОС терминал в сградата на съда, който дава възможност да се плащат съдебните такси по него и така се спестяват време и разходи, които досега се губеха в банките при чакане и плащане на суми за превода на съответните такси.
Общата и крайна оценка за работата на РС - Велинград е много висока и това личи степента на напредък, посочена в доклада: “Районен съд - Велинград разполага със съвременна модерна сграда, която е удобна за служителите и гражданите. Съдът иницира периодично срещи с ръководството на районната прокуратура и ОД на МВР, в резултат на което са постигнати много добри практики на сътрудничество. Към положителната оценка за работата на съда се прибавя и фактът, че през 2011 г. няма нито един сигнал или жалба за неетично поведение или корупция от страна на служители на съда. Натовареността на РС - Велинград е 48,05 дела на съдия през 2011 г.
В заключение г-н Милков съобщи, че през 2013 г. ще започне да се въвежда постепенно т.н. “електронно правосъдие”, което вече съществува в страни като Австрия и Естония. Това ще даде възможност да се водят дела по електронен път, което ще облекчи не само съдебната система, но и гражданите.
Георги Дишлянов

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7935