През 2013 година: Ще плащаме такса смет без промяна и по-ниски местни такси
Дата: Thursday, January 03 @ 19:10:41 UTC
Topic:


През 2013 г. местните данъци и такси в община Велинград ще са равни на миналогодишните или по-ниски. Сумите бяха гласувани на последната за изтеклата година сесия на 20 декември.


Таксата за битови отпадъци за жилищни имоти във Велинград за поредна година остава без промяна - 1.3 промила върху данъчната оценка на имота. За нежилищни имоти фирмите ще плащат по 8 промила или на заявен брой съдове за смет - годишно от 300 лева за кофа “Мева” до 2400 лева за контейнер тип КС-4. План-сметката за дейностите по чистотата на територията на Велинград за 2013 г. възлиза на 1 813 455 лева.
Тази година е изготвена конкретна план-сметка за дейностите по чистотата за всяко от населените места в общината, а кметовете по места са изразили изрично желание и за зимно поддържане в рамките на селищата. Сумите за някои от по-големите селища са: 68 817 лева за Сърница, от които 14 000 лева за зимно поддържане; 40 712 лева за Драгиново, включително 9120 за зимно поддържане; 31 353 лева за Юндола, от тях 70008 лева за зимно поддържане; 16 286 лева за Света Петка, от които 3570 за зимно поддържане и др. В съответствие с план-сметката бе гласуван и размерът на такса смет, който е различен за различните населени места и варира от 7 промила за Медени поляни и Побит камък, до 1.77 промила за Драгиново. Размерът на таксата бе подкрепен от 20 общински съветници, групата на ДПС гласува “въздържал се”.
Местният парламент прие изменения в наредбата за местните данъци и такси, като бе намален и размерът на някои от таксите. Най-много предложения за намаляване на такси направи Йордан Аршинков от ГЕРБ, което бе определено от кмета Иван Лебанов като тактика на ГЕРБ в общината да влизат по-малко средства и призова съветниците да не го правят, защото проблемите са много. Кметът обвини ГЕРБ, че се връщат в утопичния социализъм - без данъци и без да се работи, а само да се консумира и дори предложи в община Велинград да отпаднат всички данъци. Въпреки призивите на администрацията, съветниците подкрепиха по-ниския размер на част от таксите. Ето някои от по-важните изменения:
* детски градини - таксата за първо дете от 2013 г. е 35 лева месечно, за второ дете - 50% от нея, за трето дете - без такса, за четвърто дете - 50%. За близнаци родителите ще плащат 50% от таксата за двете деца. Таксата за полудневна детска градина става 10 лева.
* удостоверение по параграф 16 от ЗУТ остава 200 лева, след като не бе прието предложението на ОА за 300 лева.
* от 80 на 20 лева падна сумата за разглеждане на жалби по междусъседски имотни спорове. За заснемане ще се плаща според конкретния случай, но не по-малко от 50 лева.
* от 5 на 2 лева бе намалена сумата за издаване на удостоверение за идентичност на имената.
* по предложение на съветниците общината за погребалните обреди ще трябва да осигури и предлага ковчег и кръст за сума до 48 лева.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7938