Нови задължения за търговските обекти
Дата: Tuesday, January 08 @ 09:43:19 UTC
Topic:


От 1 януари 2013 г. влезе в сила ново изискване по Закона за управление на отпадъците. Въвежда се изискване за разделно събиране на образуваните отпадъци от всички търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради на територията на страната. Разделно трябва да се събират всички отпадъци от хартия и картон, стъкло, пластмаса, метали.


От Регионалната инспекция по опазване на околната среда в Пазарджик напомнят, че за изпълнение на това ново задължение всички собственици или ползватели на търговски обекти, стопански и административни сгради имат възможност да сключат договор с фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ за дейности с отпадъци. Другият вариант е да сключат договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7953