Общинският съвет в Ракитово задели пари за 3 таблета
Дата: Tuesday, January 08 @ 09:43:54 UTC
Topic:


На последното си заседание за 2012 г. Общинският съвет в Ракитово гласува промени в бюджета на общината и кметствата. В кметство Ракитово собствените приходи са увеличени с 56 100 лева, предимно от продажби и наеми. Това даде възможност съветниците да отпуснат повече средства по различни пера, включитело за закупуване на пекарна, за направа на парно в хижата в местността Пашино бърдо и др.


Гласувани бяха промени в програмата за капиталови разходи, като се увеличават средствата за работни проекти по водния цикъл - ремонти на водопроводната и канализационна мрежа в трите селища и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води.
Съветниците отпуснаха 3200 лева за закупуване на 3 таблета за нуждите на местния парламент. Парите са за сметка на намалени разходи за възнаграждения по извънтрудови правоотношения. На последната сесия бе гласувата и план-сметката за таксата за битови отпадъци през 2013 г. Общата сума за всички дейности по чистотата през настоящата година възлиза на 202 440 лева.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7954