Комисия установи конфликт на интереси за кмета на Кръстава
Дата: Tuesday, January 08 @ 09:47:29 UTC
Topic:


Държавната Комисия за предотвратяване и установяване и на конфликт на интереси се произнесе по сигнал срещу кмета на село Кръстава Мустафа Еюпов, подаден през август 2012 година.
В сигнала се твърди, че в качеството си на кмет на кметство Кръстава М. Еюпов е закупил от името на кметството водопроводни тръби (2990 линейни метра-ф-75 с цена 5.50 лв./л.метър) на стойност 19 734,10 лв. с ДДС от фирма, чийто едноличен собственик е неговата съпруга.

Към сигнала са приложени като доказателства справка от Търговския регистър и фактура за въпросната сделка от 22 декември 2009 г.
От своя страна Комисията служебно е събрала допълнителни доказателства: 75 фактури за установяване на извършените дейности по договори, сключени между Община Велинград и посочената фирма, договори за ползване на земеделска земя, 17 искови молби от фирмата срещу общината и съдебни съобщения и разпореждания по тях, списък на общинските пътища и фирмите, които почистват през 2010-2011 г., декларация по Закона за предотвратяване на конфликт на интереси, подадена от кмета Еюпов на 24 октомври 2011 г.
Г-н Еюпов е изслушан на заседание на Комисията на 13 ноември 2012 г. В обяснението си пред комисията той твърди, че по повод подписаната от него фактура за закупуване на водопроводни тръби за сумата в размер на 19 734,00 лв., че е закупена по ОСПОС-програмите, които са към Бюро по труда, в изпълнение на устни указания от кмета на Община Велинград. По тази фактура все още не са постъпили плащания по сметката на фирмата на съпругата му. По повод на зимното почистване М. Еюпов твърди, че не е подписвал фактури, тъй като същите се подписват от “Инвеститорски контрол“. Кметство Кръстава няма сключени договори с фирмата, такива има общината и тя извършва плащанията, като има договори, по които към настоящия момент не е извършвано плащане и има образувани искови производства. По повод на протоколите за извършена работа кметът на Кръстава твърди, че част от тях ги подписва той в изпълнение на заповед на кмета на Общината. Протоколите се подписват и от инвеститорски контрол. Мустафа Еюпов твърди, че не е участвал в процедура за малка обществена поръчка за снегопочистването, не е съгласувал документация, нито е представял докладни по цитирания повод. По повод сключения договор за земеделска земя между Община Велинград и Мустафа Еюпов като физическо лице, същият твърди, че обработва земята и изплаща редовно наема. За сключването на договора е проведена тръжна процедура, в която той категорично отрича да е взел участие.
След като е обсъдила събраните по преписката доказателства, Комисията постановява решение, според което за Мустафа Еюпов е установен конфликт на интереси по три пункта:
* че в качеството си на кмет на кметство Кръстава е сключил договор за сумата 19 734,00 лв. за закупуването на водопроводна тръба от свързаното с него лице, което е нарушение по ЗПУКИ.
* че в качеството си на кмет на кметство Кръстава е подписал протокол № 1 за установяване извършването и за заплащане на натурални видове СМР във връзка с възстановяване на щети (свлечени земни маси на общински път от с. Кръстава за Хасанова махала, в ниската част на село Кръстава и покрай реката на 07-08.07.2010 г., довели до затрудняване движението) и протокол № 1 за установяване извършването и за заплащане на строителни работи на обект: “Възстановяване на общински път Велинград - Кръстава” за щети от обилни валежи на 19.05.2009 г., като е бил повлиян от частния интерес на свързано с него лице.
* неподаване на декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ във връзка с подписването на фактура № 0000000144/22.12.2009 г. за сумата в размер на 19 734,00 лв. и неподаване на декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ във връзка с подписването на протокол № 1 за установяване извършването и за заплащане на натурални видове СМР във връзка с възстановяване на щети.
Решението на Комисията по предотвратяване на конфликт на интереси е от края на ноември 2012 г. и влиза в сила месец по-късно. Финалът на случая ще се реши в съдебна зала, тъй като в момента кметът на Кръстава има законовата възможност да обжалва пред Административен съд - София.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7956