Приходите от туристическа такса се увеличават
Дата: Tuesday, January 15 @ 08:12:51 UTC
Topic:


През измината 2012 г. има раздвижване при плащането на туристическия данък от страна на регистрираните обекти за настаняване и подслон, отчете Община Велинград. В течение на годината всеки собственик на такъв обект беше задължен до 15-то число на всеки месец да внася определения туристически данък спрямо реализирания брой нощувки и определената според категорията цена.


Справките по години сочат повишаване на получените приходи от туристически данък, но все още продължава и практиката от страна на собственици да не внасят туристически данък в сметката на общината. Бяха предприети мерки за доброволно и принудително плащане, проверки по места, разговори със собственици, което доведе до повишаване на приходите, но за съжаление не в пълен размер.
До края на януари 2013 г. собствениците са длъжни да подадат декларации по образец по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък, с която да удостоверят общия брой нощувки и размера на туристическия данък за 2012 г. Очакванията са, че в общинския бюджет ще постъпят коректните суми от туристически данък за 2012 година.
Общата сумата от събрания до момента туристически данък за 2012 г. е 389 325 лв., което е със 134 325 лв. повече от очаквания приход, заложен в бюджета - 255 000 лв. Сумата е със 134 324 лв. повече от приходите за 2011 г. и със 171 427 лв. повече от 2010 година.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7966