Със заем от ПУДООС: Напролет общината сменя ВиК мрежата по две улици
Дата: Tuesday, January 15 @ 08:28:40 UTC
Topic:


Община Велинград получи възможност да подмени водопреносната и канализационно мрежа по улиците “Юндола” и “Александър Стамболийски” преди те да бъдат асфалтирани по големия пътен проект на Лот 22. Забавянето на сроковете по проекта и вече осигуреното държавно финансиране ще позволят това, което трябваше да стане миналото лято, да се случи тази пролет.


На заседание, проведено но 14 декември 2012 г., Управителният съвет на държавното Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) взе решение на община Велинград да бъде отпуснат безлихвен заем от 1 981 528 лв. Искането на общината е с дата 5 септември 2012 г. Парите са за реализацията на проект “Уличен водопровод за питейна вода и улична канализация за отпадъчни води по ул. “Юндола” и бул. “Александър Стамболийски”. В мотивите за взимане на решението от ПУДООС посочват, че е необходимо спешно да бъде извършена смяната на ВиК мрежата по улиците, които са част от рехабилитацията на пътя Звъничево - Велинград. Заемът е безлихвен, с до 2 години гратисен период и до 3 години срок за погасяване.
Напролет общината ще извърши подмяната на уличния водопровод и канализация по двете улици, след което те ще бъдат асфалтирани в рамките на проекта за Лот 22. След асфалтирането започва да тече 5-годишен период, в който по така асфалтираните участъци ще бъдат забранени всякакви дейности, водещи до нарушаване на новата пътна настилка.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7975