Кмет и председател на ОС с несъответствия в декларациите за имущество
Дата: Tuesday, January 15 @ 08:29:15 UTC
Topic:


На 7 януари 2013 г. Сметната палата огласи списък на лицата, заемащи висши държавни длъжности, в чийто декларации за придобито имущество за 2012 г. има несъответствия. В списъка попадат кметът на Велинград Иван Лебанов и председателят на Общински съвет - Ракитово Валентин Хаджимосков.


Кметът на общината Иван Лебанов не е декларирал данни за съпругата си за лизингови задължения по придобиване на лек автомобил “Шкода Фабия”.
Председателят на местния парламент в Ракитово Валентин Хаджимосков не е декларирал притежавани дялове във фирпмата “В ент Транс Груп” ЕООД и задължения от 20 000 лева към физическо лице.
След заключенията на Сметната палата за несъответствия подалите декларации имат възможност да ги отстранят. Санкции се налагат при неподаване на декларация или вписване на неверни данни.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7976