В общинската хазна “потичат” приходи от минерални води
Дата: Tuesday, January 15 @ 08:39:15 UTC
Topic:


От тази година Община Велинград вече може да издава разрешителни и да получава приходи от експлоатацията на минералните находища “Велинград - Каменица” и “Драгиново”.
Заместник-кметът Атанаска Хрисчева съобщи, че на 8 януари 2013 г. в общината са получени заповеди от Министерството на околната среда и водите. С тях се урежда статутът на находищата на минерални води “Велинград - Каменица” и “Драгиново”.

Досега общината имаше временно разрешително за тяхното стопанисване, а сега вече то е за период от 25 години. Заповедите са резултат от внесен доклад на от страна на Община Велинград в МОСВ за утвърждаване на на експлоатационните ресурси на минералните извори.
Със заповед от 21 декември 2012 г. на МОСВ е утвърден експлоатационният ресурс на находище “Велинград - Каменица”, който е 21, 20 л/сек при температура на водата от 66 до 88.5 градуса. Експлоатационните ресурси на петте водовземни съоръжения на находището е съответно:
КЕИ 7 (Сярна баня) - 1.20 л/сек с температура 62 градуса
Сондаж №5 (Сярна баня) - 5 л/сек с температура 87 градуса
Сондаж №3 (Мизинка) - 3 л/сек с температура 88 градуса
Сондаж №4 (Власа) - 10 л/сек с температура 88.5 градуса
КЕИ “Власа“ - 2 л/сек с температура 65 градуса
За находище “Драгиново” общият експлоатационен ресурс е 9, 45 л/сек, както следва: Сондаж №1 - 0, 50 л/сек, Сондаж №2 - 1,25 л/сек, Сондаж №5 - 5.80 л/сек, Сондаж №13 - 1,30 л/сек.
С утвърдените количества община Велинград вече има право да издава разрешителни за минерална вода от двете находища, като дългоочакваните приходите от водоползването ще влизат не в МОСВ, а в общинската хазна. МОСВ разпорежда преоценка на експлоатационните ресурси на находищата да се направи през 2024 г. и на всеки 12 години или в случай, че 3 последователни замервания докажат намаление на дебита.
Заповедите за двете находища утвърждават и експлоатационните ресурси от хидротермална енергия - едно от най-важните богатства на нашите минерални извори, което общината също трябва да започне да използва много по-ефективно и в обща полза.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7979