“ВКТВ” ще тегли кредит от СИБАНК
Дата: Tuesday, January 22 @ 09:10:50 UTC
Topic:


На извънредна сесия на Общинския съвет на 17 януари управителят на общинското дружество “ВКТВ” Борис Голомехов бе упълномощен да подпише договор за банков кредит в размер на 250 000 лева. Фирмата проведе обществена поръчка, в която само една банкова институция кандидатства за отпускане на парите - СИБАНК. Според г-н Голомехов банката е предложила доста изгодни условия и преференции, а като залог не се искат земи или сгради на “ВКТВ”.


Размерът на кредита е 250 000 лева с фиксиран лихвен процент 6.6% и краен срок на погасяване 21 януари 2021 година. Парите са за закупуване на нов багер, мини валяк, товарен автомобил, каналочистачна машина и водомери. Върху новозакупените вещи ще бъде учреден особен залог в полза на кредитната институция. Същият залог в полза на банката ще има и върху бъдещи вземания от клиенти на “ВКТВ”.
Присъстващите на сесията 18 съветници подкрепиха решението с пълно единодушие.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7993