Софийски консорциум ще разработва водния цикъл в Ракитово
Дата: Tuesday, January 29 @ 09:44:02 UTC
Topic:


На 22 януари 2013 г. Община Ракитово официално обяви името на фирмата, с която е сключен договор за възлагане на поръчката за подготовка на инвестиционните проекти за ремонтите на ВиК мрежата и изграждане на двете бъдещи пречиствателни станции - една за Ракитово и една за Костандово и Дорково.


В открития конкурс, проведен на 26 септември 2012 г., са участвали пет фирми. Поръчката с две обособени позиции е спечелена от софийския консорциум “Аква Бора” ДЗЗД с управител Юри Петров.
Първата обособена позиция е за разработване на идейни проекти рехабилитация на водопроводната мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в Ракитово с план за управление на утайките и съпътстваща инфраструктура. Нейната стойност е 525 000 лева без ДДС. Втората обособена позиция е идейни проекти за ремонт и изграждане на ВиК мрежа и пречиствателна станция в Костандово и Дорково и възлиза на 522 500 лева.
При първонална прогнозна стойност от 1 200 000 лева в договорения вариант сумата за идейните проекти е по-малка - общо 1 047 500 лева. Средствата по проекта са осигурени от Оперативна програма “Околна среда”. Срокът, в който трябва да бъдат разработени проектите, е 4 месеца.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8008