Директорите на ЦДГ искат делегирани бюджети
Дата: Tuesday, January 29 @ 09:58:36 UTC
Topic:


Всички директори на детски заведения на територията на община Велинград са подписали предложение, което е внесено до кмета и Общинския съвет на 18 януари 2013 г. След обсъждане колегията на директорите предлага от 1 януари 2013 г. детските заведения да станат второстепенни разпоредители и да преминат на системата на делегираните бюджети.

За целта трябва да бъде изработен съвместно с Общинската администрация нов механизъм за определяне заплатите на директорите и формула за разпределение на средствата за държавни и местни дейности.
В подкрепа на директорите е входирано и писмо от председателя на Съюза на работодателите в системата на народната просвета във Велинград Дамяна Кандева.
Системата на делегираните бюджети бше въведена преди няколко години във всички училища и тя показа своите предимства в практиката. В много общини детските градини също работят с делегирани бюджети, а дали това ще се случи и във Велинград зависи от решението на съветниците на сесията на 31 януари 2013 г.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8011