Магистрати на работна среща във Велинград
Дата: Tuesday, January 29 @ 09:59:12 UTC
Topic:


Окръжен съд - Пазарджик бе домакин на първата работа среща по проекта „Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет“ и Европейския социален фонд.


Окръжен съд - Пазарджик бе домакин на първата работа среща по проекта „Подобряване на практиките и повишаване на капацитета за международно сътрудничество по дела в българските съдилища”, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет“ и Европейския социален фонд.
Срещата се провежда от 27 до 29 януари 2013 год. в хотел “Клептуза” във Велинград с участието на висши магистрати като проф. Лазар Груев, председател на Върховния касационен съд; Галя Георгиева, член на Висшия съдебен съвет; Драгомир Йорданов, директор на Националния институт на правосъдието; Георги Чамбов, председател на Апелативен съд - Пловдив; председателите на окръжните съдилища от Апелативен район - Пловдив; председатели на районните съдилища от Пазарджишкия съдебен окръг и съдии.
Реализацията на проекта започна през юни 2012 г. и ще продължи до декември 2013 г. Работната среща във Велинград обсъди практически въпроси по дела с международен елемент - европейска заповед за арест и екстрадиция, признаване на рамкови решения, изпълняване на съдебни поръчки по регламенти. Предстоят още 3 работни срещи за създаване на платформа между съдилищата от Пловдивския Апелативен район за обмяна на опит и добри практики.
Темпо

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8012