Окончателно “невиновен” за врид кмета Атанас Водев
Дата: Tuesday, January 29 @ 09:59:49 UTC
Topic:


След 7 години съдебни дела на 7 януари 2013 г., Атанас Водев, който през 2005 г. бе временно изпълняващ длъжността кмет на Община Велинград, чу окончателното и неподлежащо на повече обжалвания решение на Връховния касационен съд “невиновен”. Наказателният процес срещу него премина през 48 съдебни заседания, десетки разпити на свидетели и вещи лица.

Делото 4 пъти бе връщано от Апелативен съд - Пловдив в Окръжен съд - Пазарджик, като решенията на различните инстанции се разтегнаха по целия спектър от виновен, наказан със солидни глоби и лишен от право да заема определени обществени позиции до невинен без финансови санкции.
Крайното решение на последната съдебна инстанция Върховен касационен съд е, че се потвърждава оправдателната присъда на Атанас Водев, произнесена от Окръжен съд - Пазарджик от преди година. Обвинението срещу врид кмета на Община Велинград бе, че след големите наводнения през август 2005 г. не е положил достатъчно грижи за сумата от 1 421 706 лева. Парите са отпуснати за преодоляване на щетите от бедствието, а като врид кмет Атанас Водев е сключил договор за строително-монтажни работи с фирма “Транков БГ”. По договора е изплатена предварително 95% от сумата, а впоследствие е повдигнато обвинение, че фирмата не е изпълнила всички договорени СМР и така общината е ощетена. Заради нанесената щета Община Велинград повдигна граждански иск за сумата от 246 410 лева. На делото във ВКС не се е явил представител на общината, а с окончателното решение на върховните съдии този иск също е отхвърлен.
За в. “Темпо” Атанас Водев заяви, че съдебните дела са коствали много на него и на семейството му. Удовлетворен е, защото през цялото време той е бил убеден в своята невинност и е успял да докаже това включително и при правото си на лична защита в съда. Засега обмисля, но не е взел решение дали след окончателното си оправдаване да се възползва от законовото право да предяви иск срещу тези, които са повдигнали обвинението.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8013