Нарушения в процедурата спряха проекта за общинската болница
Дата: Tuesday, January 29 @ 10:00:55 UTC
Topic:


“Установени са нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени. Допуснати са грешки в техническата спецификация от документацията, които биха довели до опорочаване на процедурата и налагане на финансови корекции от страна на ОПРР” - с тези мотиви кметът Иван Лебанов прекрати обществената поръчка за доставка на високоспециализирано медицинско оборудване за общинската болница “МБАЛ - Велинград”.


Решението за прекратяване на поръчката бе оповестено в навечерието на конкурса, който трябваше да се проведе на 18 януари 2013 г. Интересът от страна на фирми-доставчици на медицинско оборудване бе изключително голям. 25 такива фирми отправиха към общината запитвания по 4 основни въпроса, свързани с неясноти в техническата документация за конкурса. На 2 януари 2013 г. общината отговори официално на запитванията, но впоследствие се стигна и до прекратяване на конкурсната процедура.
Решението за прекратяване на обществената поръчка дава юридическа възможност за нейното повторно публикуване - след отстраняване на нарушенията и грешките в документацията. В същото време сроковете по проекта текат и съществува опасност, ако процедурите не се вместят в тях, да загубим близо 2.3 милиона лева за медицинска техника.
Велинградската общинска болница през 2011 г. получи големия шанс да бъде една от само деветте общински болници в цялата страна, които могат да кандидатстват за общо 33 милиона лева за медицинско оборудване. Болниците бяха определени от Министерството на здравеопазването, а средствата са осигурени от ЕК чрез Оперативна програма “Регионално развитие”. С отпуснатите за Велинград 2 292 800 лева е предвидено закупуването на модерна апаратура за Хирургично, Неврологично, Вътрешно и Акушеро-гинекологично отделение в болницата, за отделение по клинична патология, образна диагностика, ендоскопски кабинет, центъра по хемодиализа и централна стерилизационна. Осигуряването на такава апартура е от изключително значение за общинската болница и на първо място за нейните пациенти. Така че общината час по-скоро трябва да отстрани причините за фалстарта на поръчката и се спазят сроковете, за да може проектът да има успешен старт и финал.
Елена Баева

This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8014