Съветниците взеха половинчато решение за съдбата на Пазара
Дата: Monday, December 15 @ 20:05:54 UTC
Topic: Политика


Извънредната сесия, която Общинският съвет свика, за да реши съдбата на Кооперативния пазар, не оправда големите очаквания. След заседания на три комисии - по икономика, по градоустройство и по общинска собственост, съветниците стигнаха да единното становище да прекратят обявената процедура за отдаване на Пазара на концесия и да отменят заповедта на временния кмет Ангел Топорчев за назначаване на комисия по провеждането. Аргументите на комисиите бяха, че в обявената от предишния Общински съвет концесия липсват сериозни икономически анализи и отчети, не е ясно на базата на какви показатели е определена цената; въпросът с инвестициите е разгледан едностранно - те са само за петното на Пазара без да решават инфраструктурните проблеми; недостатъчните са изискванията по санитарните и хигиенни условия; концесията не е съобразена с нормите на Европейския съюз, към който се стремим. Комисията по общинска собственост дори направи предложение да се изгради нов пазар в центъра на града, тъй като е ясно, че проблемът с паркирането на сегашния пазар не може да се реши. Решението за прекратяване на процедурата за концесия бе гласувано с пълно мнозинство от присъстващите 28 съветници, включително от досегашните активни защитници на концесията в този й вид Екатерина Каферинова и Цветан Дафов. Съветничката от БЗНС-НС многократно подчерта, че решението за концесия е било перфектно и предупреди, че след прекратяването на процедурата за Пазара има само два варианта: или концесия с нови условия, или остава общински, но няма законова възможност да се правят смесени търговски дружества. Д-р Дафов обяви, че гласува за прекратяване на концесията, но го гризе съвестта, защото ако не се прави нищо за Пазара, не се решават проблемите на града.
След като решиха да прекратят концесията, съветниците не успяха да направят следващата крачка - какво оттук нататък трябва да се прави за Кооперативния пазар. Голямата грешка, на която акцентира председателят на комисията по общинска собственост Георги Михайлов, бе, че председателят на Общинския съвет Неджат Кехайов не бе поканил юрист, който да разясни законовите възможности. Иван Пукнев очерта преобладаващото мнение, че трябва да се обяви нова концесия с по-изгодни за общината параметри, защато е ясно, че общината няма финансови възможности да инвестира на Пазара. Дали обаче това е законово възможно трябва да се произнесе юрист и това трябваше да стане в десетте дни, които си дадохме, подчерта и г-н Пукнев. Председателката на комисията по икономика Боряна Белухова предложи да се изгради стратегия за бъдещето на Кооперативния пазар, комисиите да заседават отново и до 31 януари 2004 г. да се произнесат относно формата на управление на общинското предприятие. На това Г. Михайлов опонира, че предстои приемане на бюджета на общината и решението за Пазара трябва да бъде взето преди това, за да се знае какви приходи и разходи ще има хазната.
В така създалата се ситуация председателят Н. Кехайов предложи комисиите да заседават отново, а след юридическа консултация до края на януари Общинският съвет пак да заседава за Пазара.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=807