2000 безработни ще работят по проекти догодина
Дата: Monday, December 15 @ 20:12:51 UTC
Topic: Други


Областната комисия по заетост заседава на 12 декември и утвърди проектите на Дирецкия “Бюро по труда” - Велинград за 2004 година. По програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” са одобрени проекти за 1987 човека с общ бюджет 5 087 000 лева, съобщи директорът на “Бюро по труда” Атанас Водев.
Основната част от проектите са разработени съвместно с общината и кметствата във Велинград и Ракитово, а от догодина от програмата могат да се възползват и частни работодатели. От 1 януари 2004 г. те ще дадат работа на 1650 лица на социално подпомагане (договорите на работилите досега ще бъдат продължени с допълнително споразумение). Останалите места са за продължително безработни специалисти, които за квалифициран труд вече ще получават двойно по-голямо заплащане.
Новото през 2004 г. ще бъде засиленият контрол по отношение на болничните. За месеците от 2003 г., през които програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост” работи във Велинград и Ракитово, са натрупани 5900 работодни болнични. Това е огромна цифра и затова болничните се очертават като един от основните проблеми. Обмислят се нови правила за строг контрол, включително ревизиране на болнични и съставяне на списък от здравни заведения, оторизирани да издават болнични листове на включените в програмата.
Трябва рязко да се завиши и контролът върху самата дейност на назначените по програмата, защото обществената оценка често е негативна. Този контрол трябва да дойде от страна на работодателите - общини, кметства или частни лица, подчерта г-н Водев. Крайно наложително е и в Общинска администрация да се създаде звено, което да се занимава с тези проекти, тъй като цифрата на заетите за 2004 г. е твърде голяма.
ТемпоThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=811