Общините не са готови да се борят за проекти от ЕС
Дата: Friday, April 09 @ 22:03:01 UTC
Topic: Политика


“След 2007 г. Европейският съюз е готов да инвестира над 1 милион евро в селските райони, а вие готови ли сте?”. С този въпрос на 30 март във Велинград министърът на земеделието и горите Мехмед Дикме се обърна към представители на областни и общински управи. Министърът направи приветствие пред участниците в националната конференция “България-Европейски съюз: Възможности за развитие на селските райони”, провела се в зала “Клептуза” в “Камена”. Организатор на конференцията бе Институтът по публична администрация и европейска интеграция, чийто изпълнителен директор доц. Георги Манлиев каза, че плодовете на този форум трябва да са повече добри проекти по програма САПАРД. Участниците бяха зам.-областни управители, кметове и представители на общини, които влизат в групата “селски райони” (такава според класификацията на общините е и Велинград, но на откриването на националната конференция нямаше нейн представител). Към тях бе отправено и приветствието в писмена форма на постоянния представител на Програмата на ООН за развитие в България Нийл Буне.
България е на финала на преговорния процес за влизане в ЕС, но основният въпрос е дали обществото и администрацията са подготвени, заяви г-н Дикме. Пред вас е уникалният шанс да превърнете изостаналите селски райони в процъфтяващи, не след 20-30, а няколко години след влизането ни в ЕС да изравним стандарта си на живот с този на ЕС, обърна се министърът към хората от областните и общински администрации. Той неколкократно подчерта тревогата си, че кметове, общински администрации и общински съвети не са достатъчно запознати и нямат изграден административен капацитет за подготовка и реализиране на проекти по САПАРД. Главният му съвет към общинарите бе да побързат с изграждането на такъв капацитет, всяка община да бъде по-самостоятелна и по-гъвкава, защото печеленето на проекти е вид състезание. Държавата ще помага на общините, но нека те не разчитат само на държавата, защото влизането в ЕС означава децентрализация, подчерта министърът.
Г-н Дикме очерта сегашните възможности и перспективите на САПАРД като основна програма за субсидиране на земеделието конкретно по мерките за селските райони. В тяхна полза е фактът, че Европейската комисия изцяло е променила своята политика в селското стопанство като е дала приоритет на селските райони. Доказва го финансовата рамка за българското земеделие, където най-голямата сума е за селските райони. До 2007 г. парите по САПАРД за тези райони възлизат на 150 милиона евро. Обхватът на подпомагане ще бъде разширен, като средства ще се насочват не само към инфраструктура, а и към здравеопазване и образование в селските райони. Заем, насочен пряко към общините в селски райони, отпуска и Световната банка.
Интересът към САПАРД расте лавинообразно, отчете г-н Дикме и побърза да добави, че не бива да се кандидатства на олимпийския принцип заради участието, а да се правят обосновани проекти с ефект. Пред кметовете министърът направи важното сравнение, че само по САПАРД има много повече пари от тези, които държавата разпределя като бюджет за капиталови разходи. Минималната сума по САПАРД ще бъде около 200 милиона евро и тя ще нараства, каза М. Дикме.
Политиката на България за развитието на селските райони представи заместник-министърът на земеделието и горите Меглена Плугчиева. Тя посочи, че по САПАРД до момента са одобрени 1092 проекта на обща стойност 892 милиона лева. По новите шест мерки на програмата, обявени в края на 2003 г., вече са одобрени 8 проекта на общини на стойност 11.5 милиона лева. Г-га Плугчиева говори и за други програми на ЕС, които имат потенциал да помогнат за развитието на селските райони.
Политиката на ЕС в тази посока бе представена в доклада на Елена Артолачипи от Делегацията на Европейската комисия в България. Експерти от министерствата на земеделието и на икономиката дадоха конкретни насоки на областните и общински ръководства как да разработят стратегии за устойчиво развитие, какви са изискванията и добрите практики за подготовка на успешни проекти по САПАРД, какви са възможностите за развитие на еко-туризма в селските райони. Представен бе и националният доклад “Селските райони: преодоляване на неравнопоставеното развитие” на Програмата на ООН за развитие.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=869