Сесиен обектив
Дата: Monday, May 24 @ 03:24:31 UTC
Topic: Политика


ЗАПЛАТИ Гласувани бяха средните брутни работни заплати в бюджетните организации, които ще са в сила от 1 юли 2004 г. Заплатата в Общинска администрация става 408 лв, в образованието 283 лв, в културата 238 лв, в здравеопазването 205 лв.

КЛЕПТУЗА От 1 ноември 2004 г. общината прекратява договорите на търговските обекти пред Клептуза, които би трябвало да изтекат през 2006 г. Ще бъде изработен проект за архитектурно оформление на терена, като голяма част от съветниците са на мнение там да се направи само паркинг, без сграда за комплексно търговско обслужване. Част от парцела, определена за озеленяване, бе преотредена също за паркинг.

СКИ-ЦЕНТЪР Отпадна от дневния ред, но ще бъде гледано на извънредна сесия на 26 май, предложението на кмета за създаване на търговско дружество със 100% общинско участие “Ски-център Велинград”. Планираната ски-писта щяла да бъде в района Белмекен - Юндола.

ЛАБОРАТОРИЯ По молба на главния лекар на ХЕИ бе продължен с 3 години срокът за стопанисване и управление на Микробиологичната лаборатория в сградата на бившата поликлиника. Същата молба бе отправил и собственикът на “ДКЦ-1” М. Тиков, но след разширена среща с всички заинтересовани страни Комисията по образование и здравеопазване подкрепи молбата на ХЕИ. По искане на болницата им бяха предоставени помещенията на две работилници под Центъра за хемодиализа.

ТАКСИТА Заради изменение на Наредбата за таксиметров превоз, съветниците отмениха своето решение от предишната сесия на площада пред Кална баня да се направи стоянка за външните таксиметрови автомобили.

ПРОДАЖБИ Общината пуска за продажба чрез конкурс два търговски обекта в центъра на града, които със сигурност ще предизвикат инвеститорски интерес - бившите магазини за хранителни стоки и текстил в блок “Гергана”. Отново ще се продават ресторант и закусвалня “България”. След дълга съдебна одисея започва и продажбата на кафене “Иглика” по прословутия чл. 35 (за правоимащи).

ПАВИЛИОНИ Комисията по ТСУ предложи, а съветниците подкрепиха, идеята центърът на града да бъде освободен от всякакви павилиони. Това ще става поетапно, след изтичане на подписаните вече договори за наем.

ПРОЕКТИРАНЕ Отпускат се 22 хиляди лева за изработване на цифров модел на кадастрален план на Велинград след провеждане на конкурс за изпълнител. Сума от 5 хиляди лева се дава за изработване на подробен устройствен план на вилна зона “Черновръх”, също след конкурс.

СОСЗ Съветниците отхвърлиха искането на Съюза на офицертите и сержантите от запаса за сключване на договор за съвместна дейност с общината. СОСЗ предложи да остане досегашното положение: те да стопанисват кафенето в Стария съвет плюс канцелария в сградата, срещу което да поемат поддръжката на паметниците в общината и организация на чествания. Кметът Ф. Беев категорично възрази, че ако някой иска нещо от общината, да си плаща и обясни намерението на мястото на кафенето да се прави ритуална зала. Това не е най-подходящото място за зала, опонира съветникът Ал. Даскалов.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=877