Каквото и да си говорим, става дума за пари
Дата: Monday, May 24 @ 03:27:18 UTC
Topic: Политика


Общинската “Стройком” изплаила над 260 000 лева на “Братя Бееви”

Съзнавам, че със своето изказване няма да променя гласуването “за” или “против” прекратяването на пълномощията ми. Знам, че всеки съветник, влизайки в тази зала, е избрал или е бил принуден да избере да гласува по един или друг начин.
Аз няма да се оправдавам за своите действия като управител на “Стройком”, тъй като не това е основанието за исканата ми оставка. В проекта за решение като мотив се посочва извършването на действия или бездействия на управителя, довели до влошаване финансовите резултати на общинската фирма. За съветниците стана ясно, че този мотив е най-малкото несъстоятелен и обиден за мен и колегите ми, тъй като дружеството реализира печалба за предходната година.
Причината за оставката ми е друга. Както г-н кметът казва: “Каквото и да си говорим - става дума за пари”, тоест причините са чисто икономически. За никого не са тайна апетитите му към нашето предприятие и дейността му. Те датират отдавна и това е обяснимо. По цял свят борбата за бизнеса с отпадъците е голяма, защото това е вечен бизнес. Аз от своя страна трябваше да предприема всички необходими действия, за да се осъществи това негово намерение - тоест да ликвидирам предприятието.
За какво става дума? С един недопустим административен акт, наречен по-късно уведомително писмо, ми беше разпоредено във връзка с излизане предстоящо решение на Върховния административен съд, да пусна предизвестия за прекратяване на трудовите правоотношения на всички работещи в дружеството, което си е чиста ликвидация. Но аз не изпълних разпореждането на кмета, макар че недвусмислено ми се каза, че след като аз не искам, ще намери друг, който да го направи. Тъй като писмото бе получено на 4 май, а срокът за предизвестие е 1 месец, питам на 5 юни кой щеше да чисти града, след като персоналът е освободен? Отговорът е прост: някоя от фирмите на г-н кмета.
В “Стройком” работят около 130 души на трудов договор. Болшинството от тях са с по 20 и повече години в това предприятие. Дълбоко съм убедена, че с лека ръка не може да се реши съдбата на един човек, камо ли на 130 семейства. Аз такъв грях не мога да нося. Убедена съм, че задължението на един кмет е да се погрижи да устрои на работа тези хора в новата фирма, с която евентуално се сключи договор. Казвам евентуално, защото съм убедена, че проблеми ще има. Целта на г-н кмета е друга и тя едва ли е договор с фирма “Шееле” или поне не за 4 години, за колкото е срокът на поръчката.
Подобни неща се отиграха вече с фирма “Делта” за доставката на горива; с фирма “Коцан” за поддържане на уличното осветление; знаят се амбициите към водата на Велинград и в този смисъл борбата за отстраняването на “Евроводкомерс” от водното сдружение с “ВКТВ”. Оказва се, че ние сме следващите. А след нас? Бавно и полека г-н кметът става изключителен доставчик на материали, горива и услуги за общинските дейности, тоест на входа и изхода на паричния ресурс на общината. Г-н кмете, на предизборния ви плакат пишеше “По делата ще ме познаете”. Е, познахме ви. Под привидната ви загриженост на недостиг на средства в общинския бюджет, вие продавате на дружеството ни, което е на негова издръжка, горива в големи количества по цени на дребно и то какви цени. За информация на общинските съветници: за миналата година сте получили от нас над 200 000 лева, а за 4 месеца на тази година над 60 000 лева. Защо, след като общината е толкова финансово притеснена, заредихте догоре цистерните с гориво на училищата и детските градини, макар че е краят на м. май? Това е истината и при това много малка част от нея. Затова няма пари за “Красива България”, за асфалтиране на улици и т.н. Улисани в политически ежби, в борбата за някой пост или за да го задържим, в един недалечен ден ще осъзнаем всички, че кметът, загрижен за благоденствието на общината, всъщност я е източил (това е негов израз), а нас ни е обезличил и смачкал.
Искам да използвам тази трибуна да благодаря на всички, които ме подкрепиха и подкрепят в този момент. Да благодаря на колегите си, защото бяхме заедно през тези 4.5 години и се подкрепяхме взаимно. Благодаря им и за това, че работихме добре и изградихме здрав колектив. И колкото г-н кметът да твърди, че не работим и градът е мръсен, истината е друга и тя се вижда. Колеги, за мен е чест и гордост, че съм работила с вас. Благодаря и на уважаемите общински съветници от предишния и сегашния състав на Общинския съвет за това, че ми съдействаха в моята работа и за доброто на града ни. И нека не забравяме, че човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му и животът се измерва не с годините, а с дирята, оставена след нас.
Таня ГончеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=879