Поредните рокади на политически неизгодните
Дата: Saturday, July 03 @ 14:47:27 UTC
Topic: Политика


Използвам рубриката на вестник “Темпо” “Пряка реч”, за да изразя несъгласието си с освобождаването ми от длъжността обществен възпитател, която изпълнявам вече три години. На 20 май тази година на заседание на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за първи път се постави въпроса защо аз и моите колеги изпълняваме длъжността обществен възпитател. Седмица по-късно председателят на комисията г-н Реджеп Ходжов внася искане за мен и тримата ми колеги да бъдат прекратени договорите ни. Комисията не е в пълен състав и не взима решение. На мой въпрос защо се налага промяната, ми е даден отговор, че “така е наредил кметът”, въпреки че няма основания за недобре свършена работа. Ден по-късно комисията заседава без обществените възпитатели, където се коментира, че те (възпитателите) трябва да бъдат заменени на всяка цена. На 7 юни, според слухове - слухове, защото официален протокол от заседанието не ми е представен, се взима решение за отстраняването ни от длъжност.
През април и май обаче аз и колегите ми сме изпълнявали задълженията си и сме предавали отчети, въз основа на които трябва да ни се изплатят възнаграждения. Кметът обаче не желае да подпише заповедта за изплащането им, което е нарушение на закона. За да се разреши този проблем, ще известя Централната комисия за борба с противообществените прояви в София. След всички тези събития оставам с впечатлението, че в местната комисия има налагане на решение под политически натиск, доказателство за което е и липсата на всякакви мотиви за отстраняването ни.
Петър ПещерскиThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=924