АРР остава в помещенията на бизнес-центъра
Дата: Saturday, July 03 @ 14:55:37 UTC
Topic: Други


Едно от важните решения, гласувани от Общинския съвет на 24 юни, бе свързано с общинските помещения, в които се помещава Центърът за бизнес и информация (ЦБИ). Освен от общинското предприятие ЦБИ помещенията в старите хали се ползват и от Агенцията за регионално развитие (АРР), която наскоро получи предупреждение от общинското ръководство да ги напусне.
Председателят на Общинският съвет Неджат Кехайов, който членува в АРР, обяви, че има съмнения за смесване на функциите и преплитане на интересите на ЦБИ и АРР и поиска по-голяма прозрачност. Такава прозрачност се постараха да осигурят Светлана Папукчиева - управител на АРР, Васка Милушева - управител на ЦБИ и дошлата специално за случая Ташка Габровска - ръководител на проекта “Джобс” и служител на Програмата на ООН за развитие. Г-жа Папукчиева повтори известните факти: че като общинско предприятие ЦБИ има статут “на детска градина”, който не му позволява да изпълнява дейности, различни от услуги, изложби, семинари. Големият проблем е, че по статут е юридически невъзможно ЦБИ да разработва и да участва в проекти. Това е наложило да се създаде АРР като неправителствена организация, която да прави и печели проекти. Уставът на АРР е публичен, агенцията е регистрирана “в обществена полза” - тоест няма право на печалба и затова може да ползва общинските помещения безвъзмездно, подчерта Светлана Папукчиева. Тя определи ЦБИ и АРР като две части на едно неразривно цяло, между които не съществува конфликт на интереси. Освен това, ако АРР напусне помещенията, на практика ЦБИ ще остане без никакво оборудване, тъй като то е собственост на агенцията. Г-жа Папукчиева призова съветниците да мислят как евентуално решение за излизане на АРР от помещенията ще се възприеме от огромния брой международни партньори. Г-жа Ташка Габровска припомни, че ПРООН е финансирал ремонта на помещенията с над 30 000 долара, а общината на практика не е дала нито 1 стотинка за техния ремонт или поддръжка. Тя също разясни на съветниците, че всички донорски и финасиращи организации имат изискване да работят по проекти с неправителствени организации - от типа на АРР. Само по проекта “Джобс”, който се финансира от МТСП, досега чрез АРР във Велинград са обучени 900 човека, разкрити са 600 работни места, за бизнес-оборудване са раздадени чрез лизингови схеми 150 хиляди долара. АРР е успешен модел, не я оставяйте без почва под краката, призова г-жа Габровска.
Повече информация за финансовото състояние даде Васка Милушева. С трудови договори към ЦБИ работят 5 човека (1 на непълно работно време) при щат от 9 бройки. Общо приходите са около 14 хиляди лева, а разходите около 30 хиляди лева. Голямата част от приходите са от копирни и факс-услуги, като техниката е на АРР. Големият процент от разходите е за заплати, които се поемат от общината.
Освен всичко друго ЦБИ и АРР са наистина работеща структура, създават действащи партньорства, вдигат имиджа на Велинград, каза съветникът Атанас Водев. Повечето съветници подкрепиха решението АРР да ползва безвъзмездно помещенията за следващите 3 години.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=931