Настояхме решението да отговаря на действително гласуваното
Дата: Thursday, August 26 @ 20:35:57 UTC
Topic: Политика


Общинският съветник Атанас Водев е член на избраната от местния парламент комисия по приемане и предаване на атрибутите на кметската власт. За тази комисия 18 август бе тежък ден, тъй като на практика общината остана без кмет: г-н Стоян Дулев отсъстваше от Велинград, а г-н Иван Лебанов въпреки положената ден по-рано клетва не встъпи в длъжността временен кмет на общината. За дейността на комисията през изтеклата седмица се изписа и изговори много, върху членовете й се стовариха доста упреци, включително за опити за самоуправство и за принудителна намеса на полицейски служители. Поканихме г-н Водев, за да хвърлим повече светлина около най-коментираните теми:
- Г-н Водев, как на 18 август се стигна до наличието на две решения на Общинския съвет под номер 235 (решението за прекратяване правомощията на временния кмет Стоян Дулев)?
- Решението бе формулирано по време на сесията на Общинския съвет във връзка с предложение в дневния ред, което бе гласувано и съответно прието. Както е видно от протокола и записа на заседанието, главното основание, на което се иска прекратяване пълномощията на г-н Дулев е чл. 42, ал. 2 от ЗМСМА, който не изисква квалифицирано мнозинство.
В 10.30 часа на 18 август комисията по приемане и предаване атрибутите на властта получи решението на сесията от секретарката на Общинския съвет. Веднага направи впечатление, че в решение 235 е посочено друго основание (по чл. 42, ал. 1, който изисква квалифицирано мнозинство и затова такова решение би било лесно уязвимо пред Областна администрация - бел.ред.). Обърнахме се към председателя на Общинския съвет с искане да бъде коригирано решението така, че да съответства на действителността, доказана от записа и протокола на заседанието.
С учудване научихме, че в момента, в който на нас ни е представено решението с неточно посоченото основание, то вече е било входирано в Областна администрация! Как е станало това, при положение, че решенията на сесията ги пишеха в момента е въпрос, на който председателят на Общинския съвет трябва да даде отговор.
Основните мотиви съгласно чл. 21 се подкрепят от мотивите в самото решение, а те бяха пропуснати. Държахме предмета на две извънредни заседания на сесията - нарушенията на чл. 76 от Правилника, сключения от г-н Дулев договор с “Беев и Беев” в нарушение на решение на Върховния административен съд, подписаната от него заповед за предварително изпълнение на този договор и доказаното нарушение на база определение, получено от Пазарджишкия окръжен съд, да бъдат вписани като мотиви. Коригираното решение е достоверно - така е описано в протокола на заседанието и съответства на записа от сесията.
Как и защо областната управа в лицето на г-н Хамза е издала преди извънредната сесия становище по неофициален проект за решение, без да бъдат посочени мотиви, остава загадка. И ни навежда на мисълта за предварителен сценарий.
- Тъй като казахте “предварителен сценарий”, има ли нарушения на закона и правилника при свикването на извънредната сесия и ако има, то кой носи отговорността?
- Председателят на Общинския съвет насрочи сесията на база решение на Оперативното бюро. Какви 3 дни се търсят по Правилник? Когато се свикваше сесията и се определяше датата, фактите бяха, че има сключен договор с “Беев и Беев” за почистването, който автоматично спира договора на общината със “Стройком”. Един от мотивите бе уведомление от управителя на “Стройком” до председателя на Общинския съвет за създалата се ситуация. Според мен сесията е абсолютно законно насрочена и проведена, а решенията са легитимни.
- Защо, докато на 18 август вашата комисия работеше, в общината бяха извикани полицаи и последваха обвинения за опити за самоуправство?
- На 18 август комисията от общински съветници заседаваше в малката зала на общината, което е видно от протоколите, подписани от съветниците (единствено Димитър Гаджев от групата на издигналата Фидел Беев Зелена партия не подписа протоколи 2 и 3). Поискана бе уточняваща информация по отношение съхраняването на атрибутите на властта от длъжностните лица Янка Петрова - секретар на ОА, Христо Савов - главен счетоводител и Денка Христова - домакин. И тримата декларираха пред комисията, че нямат достъп до кметската стая и не знаят в какво състояние се съхраняват печатите, секретната поща, секретната документация и т.н. Поискахме печатите, за да бъдат описани; последните номера от разрушенията на главния архитект; заповедната книга от деловодството по отношение на входящата и изходящата документация - само последните номера; както и информация за вземания и задължения на база на стандартен обобщен месечен отчет. Докато г-н Савов предостави информацията, то г-жа Петрова отказа в писмена декларация да съдейства на комисията.
Докато бяхме в залата, се появиха 10 служители на МВР. Не е имало отваряне или опит за разбиване на врати - факт, който служителите на МВР декларираха пред комисията. Протокол, че няма противозаконни действия, има в РПУ на МВР - Велинград.
- Как комисията ще обобщи дейността си?
- След получаване заповедта на областния управител за спиране на решенията и внасяне в Окръжния съд, комисията преустанови временно своята работа. Обобщен протокол за дейността си представихме в кабинета на председателя на Общинския съвет.This article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=972