Местният парламент сложи временния кмет под контрол
Дата: Monday, September 06 @ 08:47:08 UTC
Topic: Политика


Искаме повече прозрачност и решенията за общината да се взимат заедно, обявиха 16 съветници Първа точка в дневния ред на сесията на 3 септември бе свързана с конкурса за управител на “ВКТВ”. Същият ден изтече срокът, определен от временния кмет Стоян Дулев за подаване на документите от кандидатите за поста.
КОНКУРСЪТ ЗА “ВКТВ” СЕ ОТЛАГА
Екатерина Каферинова направи предложение да се измени решението за конкурса, взето през март 2004 г. Според него кметът има право да проведе конкурса и да сключи договор с избрания за управител на общинската фирма. Г-жа Каферинова подчерта, че съществува Наредбата за упражняване правата на Община Велинград върху общинската част от капитала на търговските дружества. Според чл. 13 от Наредбата Общинският съвет избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, а кметът няма такива правомощия. Общинският съвет има право да избира и освобождава управител и без конкурс - правомощие, каквото кмет на община (дори и титуляр с мандат, а не временен) по закон няма. Промените залегнаха в новия текст на решението, според който провеждането на конкурс за управител на “ВКТВ” се отлага и в комисията ще участват 5 общински съветници. Спор предизвика факта, че Тома Пачалов направи предложение кои да са петимата съветници, като сред тях бе посочена и бившата управителка на “ВКТВ” Атанаска Хрисчева. От залата последва изказване на г-н Боснев, че не може Общинският съвет да договаря политически назначения и че се е видяло за 4 г. докъде водят те. Г-н Боснев нападна г-жа Хрисчева, че течащата сега проверка във “ВКТВ” ще покаже хиляди левове липси. В още едно изказване на гражданин бе поискано в комисията да влязат компетентни съветници с опит. Съветникът от Зелената партия Димитър Гаджев предложи поименно гласуване, за член на комисията бе предложен и Николай Таушанов от същата партия. В комисията бяха избрани първоначално предложените: Венко Бозев, Ибрахим Мандраджи, Атанаска Хрисчева, Стефан Асенов и Надежда Ключкова. Дата за провеждане на конкурса засега не е определена.
ДУЛЕВ НЕ Е ПРЕКРАТИЛ ДОГОВОРА С “БЕЕВ И БЕЕВ”
Преди два месеца съветниците са гласували инж. Тодор Кютов да бъде управител на “Стройком” до приключване на съдебната процедура и решение на Общинския съвет. Въпреки че местният парламент не е взимал ново решение за провеждане на конкурс, временният кмет Стоян Дулев преди десетина дни го обяви. На въпрос с какви мотиви е направил това без решение на Общинския съвет, г-н Дулев отговори, че според него съдебната процедура е приключила (де факто има определение на Окръжния съд, с което се спира заповедта на г-н Дулев за сключване на договор с “Беев и Беев” и тече съдебна процедура).
Временният кмет няма никакви основания да обяви конкурс за управител на “Стройком”, заяви Заварин Маров. Той припомни “нововъведенията” на г-н Дулев: провеждат се конкурси без участието на общински съветници и до вечерта се подписват договори. “Работим добре”, самооцени се Ст. Дулев, “Газите закона като слон в оранжерия”, отговори З. Маров.
Главното притеснение на съветниците бе, че във Велинград продължават да чистят двете фирми “Стройком” и “Беев и Беев”. “Ние натоварихме г-н Дулев да прекрати договора с “Беев и Беев”, но това не е направено. Затова се съмняваме в неговата лоялност към общината, но не и в неговата лоялност към корпоративни интереси на “Беев и Беев”, заяви съветникът Александър Даскалов.
Стоян Дулев изненада съветниците, като обяви, че е върнал взетото от тях решение, с което му препоръчват да прекрати договора с “Беев и Беев”. Договорът не е прекратен, в него има предизвестие от 6 месеца, заяви г-н Дулев. Оказа се, че дори председателят на Общинския съвет Неджат Кехайов все още не знае, че решението е върнато. Съветниците прецениха, че проблемът е изключително важен и го вкараха допълнително в дневния ред. След което със 17 гласа “за” (включително на г-н Кехайов) искането на Стоян Дулев за отмяна на решението бе отхвърлено. С това казусите около почистването на града не свършиха. В писмо до Общинския съвет управителят на “Стройком” съобщава, че на 31 август във фирмата е получено искане от “Беев и Беев” да се извърши предаване на 213 контейнера тип “Бобър” срещу месечен наем. Искането на “Беев и Беев” е по точка 10 от подписания от Стоян Дулев договор, за която Неджат Кехайов каза, че е в разрез с наредбата и само Общинският съвет може да се разпореди за исканите контейнери. Съветниците гласуваха, че не предоставят 213-те контейнера на “Беев и Беев”.
Висящ остана важият въпрос за заплащането на дейностите по почистване за август. Стоян Дулев заяви, че не е подготвен да отговори кой е определеният от общината инвеститор за “Стройком”, но че за август все още не е платен нито лев и ще се плаща “по законови документи”.
ВРЕМЕННИЯТ КМЕТ С ОТНЕТИ ПРАВОМОЩИЯ
Ситуацията около “ВКТВ” и особено около “Стройком” наклони везните и се стигна до решение за отнемане правомощията на Стоян Дулев за разпореждане с общинска собственост. Срещу направеното от Ек. Каферинова предложение първо се обяви Д. Гаджев с аргумент, че не е разглеждано от комисии. Н. Кехайов също поиска първо да се огледат взетите вече решения и да се види дали това няма да стопира някои от тях. Абсолютно основателно е да се иска отнемане на правомощията на г-н Дулев по разпореждане с общинска собственост впредвид събитията през август, опонира Атанас Водев. Искаме повече прозрачност, Общинският съвет и Общинска администрация заедно да взимат решения за общинското имущество, настоя и Заварин Маров. Г-жа Каферинова подчерта, че правомощията се отнемат с дата 3 септември и това няма да влияе на стари решения. Дейността на общината няма да спре, съветниците доказаха, че са готови да решават належащи въпроси. С 16 гласа “за” правомощията бяха отнети, 6 съветници от ДСП и БЗНС се въздържаха, а 4 от Зелената партия бяха против.
На финала на разгорещената сесия Ек. Каферинова поиска думата за нарочно изявление. От трибуната тя обяви, че настоява председателя на Общинския съвет Неджат Кехайов да опровергае обвиненията в някои медии, че общински съветници са фалшифицирали решение на местния парламент (със случая в. “Темпо” запозна подробно в бр. 35). Ние не сме поправяли решение, а сме уточнили текста така, че той да отговаря на волята на Общинския съвет; ако сме го фалшифициарли, защо Кехайов го е подписал, попита г-жа Каферинова. Г-н Кехайов отговори, че до това нямаше да се стигне, ако беше спазен Правилника и имаше писмено проекто-решение. В спора се намеси и З. Маров, според когото непочтено в случая е постъпил зам.-областният управител Юмер Хамза.
Решенията, с които Общинският съвет наложи контрол върху правомощията на временния кмет, са факт. Предстои да видим дали волята на местния парламент ще бъде изпълнена или пак ще се завъртим по познатата спирала с връщания на решения и намеса на Областната управа.
Елена БаеваThis article comes from Велинградски Темпо Новини
http:://tempo.velingrad.com

The URL for this story is:
http:://tempo.velingrad.com/modules.php?name=News&file=article&sid=994